Sizlerle bu yazımda “Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow” kitabına çalışırken karşılaştığım ve ilgimi çeken bir kelime ile öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum.

Bir sayfada parantez içinde Amazon Mechanical Turk yazıyordu. Makine öğrenmesi kitabında Türk ismini görünce oldukça şaşırdım ve araştırmaya başladım.

Amazon Mechanical Turk nedir ?

The Amazon Mechanical Turk

2005 yılında Amazon.com tarafından kullanıcılara sunulan bir tür soru — cevap hizmetidir. Kullanıcılara belirli görevler ile bilgisayar için zor ama kullanıcılar için kolay olan sorular sorulmakta. Görevleri başarılı bir şekilde tamamladıkça kullanıcıların amazon hesabına belirli bir miktar para yatırılmaktadır.

Peki Amazon bu sisteme neden Mechanical Turk ismini verdi ?


Sıradaki Sen Ol!

Bu yazımda sizlerle Kodluyoruz ile tanışıp hayatımın nasıl değiştiğini paylaşmak istiyorum.

Üniversitedeyken kendimi farkındalığı yüksek ve idealleri olan bir genç olarak tanımlardım. Mezun olduktan sonra ise aslında kendimi gerçekten keşfedemediğimi fark ettim. Bu yüzden ilk başta bazı soruların cevaplarını aradım.

Ne yapmak istiyorum?

Mutlu olacak mıyım?

Şüphesiz bütün mezun arkadaşlarım bu soruların cevaplarını bulmak için çabalıyor. Ben cevaplarımı ararken, motivasyonum oldukça düştü ve yolumu kaybettim. Yön kavramı olmayan karanlık bir boşluktaydım adeta.

Bu sırada Kodluyoruz ile tanıştım. O günün hayatımın dönüm noktası olduğunu farkında bile değildim. Kodluyoruz o karanlık boşlukta benim için kıvılcım etkisi yarattı. Hemen bootcamp…

Dila Yapıcı

Bilgi paylaştıkça çoğalır. https://www.linkedin.com/in/dila-yapici/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store